Ju­bi­lar­ni 10. po re­du “Tamburica fest”

0

Tamburaški festival “Tamburica fest” proglašen je za najbolji festival etno muzike u Evropi a prestižna nagrada biće uručena na ovogodišnjoj muzičkoj manifestaciji. Ju­bi­lar­ni, 10. po re­du „Tam­bu­ri­ca fest“, biće odr­žan na Tr­gu slo­bo­de od 20. do 24. ju­na kao po­klon No­vo­sa­đa­ni­ma.

Ove godine, povodom jubileja, nastupiće oko 600 izvođača: pobednički orkestri sa prethodnih festivala, novi orkestri u takmičarskom delu kao i Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine koji obeležava 60 godina rada, Akademski ansambl ruskih narodnih instrumenata Moskovske filharmonije sa 50 članova, finalisti emisije “Nikad nije kasno” i Bajaga i instruktori, koji će neke od hitova otpevati u pratnji tamburaša.

Član Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra fe­sti­va­la Dra­gan Jan­ko­vić na­gla­ša­va da je „Tam­bu­ri­ca fest“ mno­go vi­še od fe­sti­va­la na ko­jem do­mi­ni­ra ume­će „maj­sto­ra pe­ra i ži­ce“, s ob­zi­rom na to da su uz ne­go­va­nje tra­di­ci­je i oču­va­nja ba­šti­ne, za­stu­plje­ni i ob­je­di­nje­ni svi vi­do­vi umet­no­sti, od mu­zi­ke, knji­žev­no­sti, sli­kar­stva…

„Fe­sti­val će ove go­di­ne bi­ti odr­žan na Tr­gu slo­bo­de jer že­li­mo da bu­de­mo bli­ži su­gra­đa­ni­ma, a to je i po­klon na­šem gra­du, Evrop­skoj pre­sto­ni­ci kul­tu­re 2021. go­di­ne“, ka­že Jan­ko­vić.

Bo­ga­tim sa­dr­ža­ji­ma i an­ga­žo­va­njem na ne­go­va­nju ba­šti­ne “Tam­bu­ri­ca fest” je do­pri­neo da No­vi Sad po­sta­ne Evrop­ska pre­sto­ni­ca kul­tu­re. Pr­vi put u isto­ri­ji je ura­đen zbor­nik ta­kvog ti­pa na­me­njen ka­ko uče­ni­ci­ma, ta­ko i struč­nja­ci­ma, ali i svim lju­bi­te­lji­ma tam­bu­ra­ške mu­zi­ke. Reč je o de­li­ma struč­nja­ka iz Sr­bi­je, Ma­đar­ske, Hr­vat­ske, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Slo­ve­ni­je i Cr­ne Go­re, ko­ja su pr­vi put ob­je­di­nje­na me­đu ko­ri­ca­ma kao za­vet bu­i­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma.

Izvor: dnevnik.rs

Pravila komentarisanja:

Portal Brif.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Komentari koji sadrže psovke, vređanje, pretnje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju bilo koje vrste neće biti objavljeni.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove portala Brif.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.