Suvo, oblač­no s ma­lo sun­ca

0

NO­VI SAD: Oblač­no i su­vo. Mo­gu­ći su sun­ča­ni in­ter­va­li. Ve­tar ume­ren do po­ja­čan se­ve­ro­za­pad­ni. Pri­ti­sak iz­nad nor­ma­le. Mi­ni­mal­na tem­pe­ra­tu­ra 2, a mak­si­mal­na 5 ste­pe­ni.

VOJ­VO­DI­NA: Pro­men­lji­vo oblač­no i ve­ći deo da­na su­vo uz mo­gu­će ma­lo ki­še i su­sne­ži­ce uju­tru na ju­gu. Na se­ve­ru tre­ba oče­ki­va­ti sun­ča­ne in­ter­va­le. Ve­tar ume­ren do po­ja­čan se­ve­ro­za­pad­ni. Pri­ti­sak iz­nad nor­ma­le. Mi­ni­mal­na tem­pe­ra­tu­ra 3, a mak­si­mal­na 5 ste­pe­ni.

SR­BI­JA: Oblač­no uz mo­gu­ću sla­bu ki­šu i su­sne­ži­cu u za­pad­nim cen­tral­nim i ju­žnim pre­de­li­ma, a na pla­ni­na­ma sneg. Ve­tar ume­ren se­ve­ro­za­pad­ni, po­vre­me­no po­ja­čan. Pri­ti­sak iz­nad nor­ma­le. Mi­ni­mal­na tem­pe­ra­tu­ra 0, a mak­si­mal­na 7 ste­pe­ni.

NA­RED­NIH DA­NA: U su­bo­tu ma­lo hlad­ni­je sa su­sne­ži­com i sne­gom, osim na se­ve­ru gde će bi­ti su­vo. U ne­de­lju u ve­ći­ni pre­de­la su­vo uz sun­ča­ne in­ter­va­le na se­ve­ru i ma­nji po­rast tem­pe­ra­tu­re. U po­ne­de­ljak i uto­rak ma­lo hlad­ni­je sa su­sne­ži­com i sne­gom.

BI­O­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA PROG­NO­ZA: Bi­o­me­te­o­ro­lo­ške pri­li­ke uti­ca­će re­la­tiv­no ne­po­volj­no na ve­ći­nu hro­nič­nih bo­le­sni­ka. Naj­i­zra­že­ni­je te­go­be mo­gu ose­ti­ti ast­ma­ti­ča­ri i ce­re­bro­va­sku­lar­ni bo­le­sni­ci, pa im se pre­po­ru­ču­je da slu­ša­ju sa­ve­te le­ka­ra. Mo­gu­će me­te­o­ro­pat­ske re­ak­ci­je su pro­men­lji­vo ras­po­lo­že­nje i gla­vo­bo­lja. U sa­o­bra­ća­ju se sa­ve­tu­je do­dat­na pa­žnja.

Izvor. dnevnik

Pravila komentarisanja:

Portal Brif.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Komentari koji sadrže psovke, vređanje, pretnje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju bilo koje vrste neće biti objavljeni.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove portala Brif.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.