Značajan doprinos Srbije u borbi protiv ISIL-a

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević preneo je juče u Vašingtonu, na Ministarskom sastanku Globalne koalicije protiv ISIL-a, spremnost Srbije da u skladu sa svojim mogućnostima i nacionalnim interesima doprinese borbi protiv Islamske države.

Đorđević je tom prilikom istakao da će naša zemlja, donacijom lekova i sanitetskog materijala, pomoći civilnom stanovništvu u zonama borbenih dejstava i na oslobođenim teritorijama.

Srbija se, kako je ukazao, među prvima opredelila da u okviru svojih mogućnosti pruži aktivan doprinos Globalnoj koaliciji i međunarodnim naporima u suprotstavljanju ISIL-u, budući da delovanje te i sličnih organizacija predstavlja izazov za bezbednost na globalnom nivou.

Prema njegovim rečima, procena je da se na teritoriji Iraka i Sirije trenutno bori više od 500 boraca sa područja Balkana, a najveći broj njih je sa prostora Kosova i Metohije i iz Bosne i Hercegovine.

U skladu sa tim, naša zemlja je, kao meru preventive, izmenila Zakon o krivičnom postupku kako bi se stvorili preduslovi za sprečavanje podsticanja, organizovanja drugih lica i učešća u ratovima ili sukobima u stranim državama, objasnio je ministar.

On je naveo da je, imajući u vidu da je uz veliki broj migranata zabeležen i tranzit lica koja su se mogla povezati sa delovanjem terorističkih organizacija, Vlada Srbije podržala i izradu Strategije za borbu protiv terorizma.

Veliki kapaciteti su angažovani i na identifikovanju i registraciji migranata koji prelaze preko srpske teritorije i ti podaci se razmenjuju sa stranim partnerima, pa se u tom smislu doprinos Srbije ogleda, pre svega, u spremnosti na razmenu informacija obaveštajno-bezbednosnih službi, zaključio je Đorđević.

Delegacijama su se tokom uvodnog dela sastanka obratili predstavnici Ujedinjenih nacija, Centralne komande OS SAD, Stejt departmenta i Vlade Australije.

Svaki od govornika je iz domena svojih nadležnosti predstavio do sada preduzete akcije, planove za dalje angažovanje, trenutno stanje na terenu i delovanje ISIL-a.

Ukazano je i na neophodnost nastavka angažovanja Globalne koalicije u borbi protiv ISIL-a, ali i stvaranja uslova za povratak i normalizaciju života više od 11 miliona Iračana, uključujući izbegla i interno raseljena lica, povratnike i one koji su pogođeni delovanjem ISIL-a u gradovima i oblastima koji još nisu oslobođeni.

Učesnici skupa su ocenili da postoji potreba daljeg angažovanja na preostalim izazovima stabilizacije oslobođenih teritorija, nacionalnog pomirenja i političkog procesa u Iraku, kao i iznalaženja odgovarajućeg političkog rešenja u Siriji.

Sastanku je prisustvovalo više od 70 ministara spoljnih poslova, ministara odbrane, ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija.

Đorđević je boravak u Vašingonu iskoristio i za niz susreta sa važnim zvaničnicima Stejt departmenta i Pentagona, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Izvor: Vlada Vojvodine