Značaj rodne ravnopravnosti u sektoru ekološke bezbednosti

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas da je ekološka svest žena, u odnosu na muškarce, na višem nivou u našem društvu, i da zato one treba da se aktivnije uključe u kontrolne i nadzorne mehanizme za sprovođenje politika, strategija i zakona u oblasti životne sredine.

Đorđević je, na Prvoj nacionalnoj konferenciji “Zaštita životne sredine i žene u Srbiji”, istakao da su, prema statističkim podacima, žene najčešće angažovane u poljoprivredi i proizvodnji hrane, kao i u pripremi obroka za članove porodice.

Prema njegovim rečima, one su istovremeno i više zaintersovane za sve oblike edukacije o bezbednosti hrane i vode, ali i za odlučivanje o pitanjima šireg značaja i efikasno sprovođenje politike rodne ravnopravnosti.

Za efikasno sprovođenje tih politika potrebno je obezbediti odgovarajuću zastupljenost žena na svim nivoima odlučivanja, posebno na lokalnom nivou, u savetima za bezbednost, što je i sadržano u novom Akcionom planu za primenu Rezolucije 1325, ukazao je ministar.

On je objasnio da je broj žena u Srbiji koje su procesuirane za krivično delo ekološkog nasilja nesrazmerno manji od broja muškaraca, koji su u većini počinioci tih dela.

Đorđević je ocenio da je tema bezbednosti i zaštite životne sredine sa rodnog apsekta zahtevna, izazovna i značajna, jer je segment ekološke bezbednosti važan za razmišljanje o problemu globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti.

Izvor: Vlada Srbije