Zbiljić: Očekujem Zakon o dualnom obrazovanju

0
Bolnica VITA Novi Sad

Dragoljub Zbiljić, predsednik kompanije “Energotehnika Južna Bačka”, poručio je da je dualno obrazovanje jedna od “najzdravijih” društvenih tema, i dodao da očekuje da se što pre o tome usvoji zakon, koji je već u skupštinskoj proceduri.

Zbiljić smatra da će donošenje odgovarajućeg zakona znatno unaprediti takvu praksu, gde je već ima, ali i pomoći kompanijama koje su suočene sa nedostatkom kadrova.

“Veliki broj kompanija u Srbiji suočen je sa nedostatkom edukovanih i obučenih radnika”, kaže Zbiljić i dodaje da je njegova kompanija praktično već “primenila” ideju koja stoji iza uvođenja dualnog obrazovanja i da privreda, zajedno sa prosvetom, mora da “proizvodi”.

Zakon je neophodan kako bi postojale “zakonske margine”, koje bi jasno ukazivale do koje granice se može ići sa angažovanjem đaka i obimom rada koji im se poverava u praksi, istakao je on.

“Nama je potrebno mnogo obučenih montera i inženjera, i zbog toga smo ušli u saradnju sa Elektrotehničkom školom “Mihajlo Pupin” u Novom Sadu i pokrenuli neki svoj način sprovođenja dualnog obrazovanja još 2014. godine”, rekao je on.

Zbiljić objašnjava da je njegova kompanija preuzela iskustva nemačkih privrednika, posebno iz kompanije “R+S solutinos” iz Fulde, sa kojom “Energotehnika Južna Bačka” ima zajedničku firmu.

U dosadašnjim iskustvima njegove kompanije, rekao je da se pokazalo kao dobro kada đaci dolaze četiri dana nedeljno na obuku, mada je, zadovoljavajuć i predlog po kojem bi đaci bili u obavezi da tri puta sedmično dolaze u privredne pogone.

Kao izuzetno važno, predsednik “Energotehnika Južna Bačka” naglasio je da đaci trebaju da se upoznaju sa uslovima rada, sa kolegama, sa načinom komunikacije i načinom rada.

“Nije to, kako kažu neki kritičari, izrabljivanje. Kada đaci kod nas dođu u proizvodnju, pored osposobljavanja za rad, oni upoznaju i način života radnika u ovoj kompaniji, od ulaska u pogon, oblačenja HTZ opreme, načina prilaska poslu, načina rukovanja mašinama itd. Oni se tih nekoliko dana nedeljno apsolutno isto ponašaju kao i radnici, naravno, ne velikim intezitetom, to su ipak deca, ali mi ih polako oblikujemo za budućnost”, rekao je Zbiljić.

Prema njegovim rečima, od 2014. godine i potpisivanja ugovora o saradnji sa srednjom elektrotehničkom školom u Novom Sadu, od 24 đaka iz jednog odeljenja, koliko je krenulo u program dualnog obrazovanja, njih osam je sada zaposleno u “Energotehnici Južna Bačka”, a ostali čekaju da postanu punoletni kako bi potpisali ugovore o radu.

Ta kompanija ima potpisan ugovor o saradnji i sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, a trenutno je osam stipendista uključeno u projekte na kojima posluje “Energotehnika Južna Bačka”, za koje Zbiljić kaže da su skoro svakodnevno prisutni u kompaniji i da su u rangu sa radnicima koji imaju veliko iskustvo u radu.

“Energotehnika Južna Bačka” ima tradiciju poslovanja dugu 61 godinu, bavi se elektroenergetikom, energotehnikom, termoenergetikom i razvojem obnovljivih resursa. Zapošljava preko 300 radnika u Srbiji, dok na tržištu Nemačke ima skoro 1.000 zaposlenih.

Izvor: Tanjug

POSTAVI ODGOVOR