Za sanaciju škola 7,2 miliona dinara

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojoj je predsedavao Igor Mirović, donela rešenje da se iz tekuće budžetske rezerve usmeri 7,2 miliona dinara za sanaciju tri osnovne i jedne srednje škole u Vojvodini.

Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ u Banatskom Karađorđevu, usmereno je 3,2 miliona dinara za troškove sanacije objekta škole. Sredstva u iznosu od 1,6 miliona dinara namenjena su školi „Bratstvo-jedinstvo“ u Bezdanu za sanaciju sanitarnih čvorova, dok je školi „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci, za troškove sanacije dela krova škole, usmereno 792.600,00 dinara.

Takođe, Srednjoj tehničkoj školi u Somboru usmereno je 1,5 miliona dinara za popravku podova i zidova u učionicama.

Na sednici je prihvaćena i Informacija o ostvarenju javnih prihoda i primanja u AP Vojvodini u periodu januar – septembar 2016. godine. Kako je u informaciji navedeno, u prvih devet meseci 2016, na teritoriji Vojvodine je evidentirana naplata javnih prihoda i primanja u iznosu od 265,6 milijardi dinara, što je za 18,5 milijardi dinara, ili za 7,5 odsto nominalno više sredstava u poređenju sa naplatom u istom periodu u 2015.

U izveštajnom periodu, budžetski prihodi evidentirani su u iznosu od 179,5 milijardi dinara, i povećani su za 15,4 milijardi dinara, odnosno za 9 odsto u odnosu na prvih devet meseci 2015.

Budžetu Republike Srbije sa teritorije AP Vojvodine usmereno je 119,2 milijarde dinara, što je za 10,2 milijarde dinara, ili za 9 odsto, više nego u istom periodu u 2015.

Izvor: Brif.rs