Vrbas: Opomene neredovnim platišama

0
Bolnica VITA Novi Sad

U sklopu redovnih aktivnosti, odelenje za naplatu i potraživanje JKP „Komunalac Vrbas“ juče je uputilo opomene, predutuženje i isključenje fizičkim i pravnim licima koja neredovno izmiruju svoje obaveze za pružene usluge, kaže Miljko Miljanić, šef obračuna i naplate. 

„Služba obračuna i potraživanja uputila je opomene na preko dve hiljade adresa zbog
neredovnog izmirenja obaveza za pružene komunalne usluge. Ovim putem apelujemo na
korisnike koji su zaprimili opomene da izmire sva svoja dugovanja jer će troškovi izvršnog postupka dodatno opteretiti njihov budžet. Ujedno bih apelovao na sve korisnike koji stupe u posed nasleđivanjem ili kupoprodajom, da donesu dokumentaciju u što kraćem roku“, dodaje Miljanić.

Svim redovnim platišama, fizičkim licima, koja do 20. u mesecu izmire svoje obaveze, JKP „Komunalac Vrbas“ omogućuje popust od 3 odsto. Redovnim izmirivanjem obaveza omogućava se nesmetano funkcionisanje preduzeća i podizanje nivoa kvaliteta usluga, poručuju iz „Komunalca“.

Izvor: Brif.rs

POSTAVI ODGOVOR