Raznolikost Vojvodine

0
Bolnica VITA Novi Sad

Vojvodina je geografija, istorija, kultura i pogled na svet. Izrasla je na “ničijoj zemlji” između Dunava, Tise, Begeja i Tamiša. Vojvodina ima 21.506 km2 i oko dva miliona stanovnika, i jednu od najlepših srednjovekovnih građevina. Petrovaradinska tvrđava nikad nije osvojena mada je bila pod opsadom. Što svedoči o vojvođanskoj naravi.

Pokrajina se graniči na severu sa Mađarskom, na istoku sa Rumunijom, na zapadu sa Hrvatskom i na jugozapadu sa Bosnom i Hercegovinom. Južnu granicu većim delom čine reke Dunav i Sava. Najveći grad u pokrajni je Novi Sad koji je ujedno i administrativi centar Vojvodine. Ostali veći gradovi su Subotica, Zrenjanin i Pančevo.
Većim delom je ravničarska regija, sa izuzetkom Srema i Banata u kojima se uzdižu planina Fruška gora i Vršački breg.
Tokom istorije, na teritoriji današnje Vojvodine trag su ostavili mnogi narodi: Srbi, Iliri, Tračani, Kelti, Rimljani, Sarmati, Goti, Huni, Gepidi, Ostrogoti, Langobardi, Vizantinci, Stari Sloveni, Avari, Franci, Bugari, Mađari, Turci, Nemci i drugi.
Stanovnici Vojvodine razlikuju se i po veroispovesti. Srbi, Crnogorci, Rumuni, Romi, Makedonci i Ukrajinci uglavnom su pravoslavni, Mađari, Hrvati i Bunjevci su katolici, Rusini su grkokatolici, dok Slovaka ima protestanata i katolika, a postoji i određeni broj muslimana i pripadnika drugih malih verskih zajednica. Značajan udeo protestanata je i među Mađarima, a delom i među Srbima.
Kulturna i prirodna raznolikost Vojvodine je nešto što treba upoznati.
Izvor: Brif.rs