Potpisan Protokol o saradnji u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić potpisao je danas Protokol o saradnji u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja sa predstavnicima više od 20 lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine. Protokol je potpisan u skladu sa inicijativom Pokrajinske vlade da se omogući jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine da postanu suosnivači JP „Zavoda za urbanizam Vojvodine“, radi ostvarivanja saradnje od zajedničkog interesa i obavljanja poslova od strane Zavoda za jedinicu lokalne samouprave u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i drugih stručnih poslova iz okvira delatnosti Zavoda.

U obraćanju medijima nakon potpisivanja protokola, Vladimir Galić je istakao da Pokrajinska vlada ima niz značajnih infrastrukturnih projekata koje želi da realizuje na teritoriji AP Vojvodine.

„Ukoliko želimo to da sprovedemo u nekom doglednom roku, onda je neophodno pojednostaviti samu administraciju i povećati kvalitet tih usluga. Zavod za urbanizam Vojvodine je institucija čiji je osnivač AP Vojvodine, ali AP Vojvodina nije samo zgrada Banovine i nije samo pokrajinska administracija. Autonomna pokrajina Vojvodina su i jedinice lokalne samouprave na njenoj teritoriji. Sasvim je prirodno da lokalne samouprave budu suosnivači Zavoda za urbanizam Vojvodine, zato što će imati pojednostavljenu proceduru sačinjavanja planske dokumentacije. S druge strane, dobiće kvalitetnu uslugu, jer je Zavod za urbanizam Vojvodine kadrovski i tehnički osposobljen i ima višegodišnje iskustvo na izradi planske dokumentacije,“ rekao je Galić.

Strateški interes organa AP Vojvodine je da u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja stvori efikasan sistem kojim će se obezbediti stvaranje planskog osnova kao uslova za privlačenje investicija u oblasti proizvodnje – planiranjem i uređenjem radnih zona, u oblasti turizma – planiranjem i uređenjem banja, marina, prirodnih i kulturnih celina, u oblasti energetike – izgradnja vetropolja i solarnih elektrana, kao i za razvoj infrastrukture i ravnomerniji regionalni razvoj.

Vladimir Galić je objasnio da je početkom decembra 2016. godine, Pokrajinska vlada usvojila informaciju o potrebi stvaranja jednog regionalnog centra – Zavoda za urbanizam Vojvodine, na taj način što će se kao suosnivači pojaviti i određene jedinice lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine. Poziv je poslat na adrese 35 lokalnih samouprava u kojima ne postoje zavodi ili direkcije za urbanizam. Od 35 lokalnih samouprava, 25 lokalnih samouprava izrazilo je spremnost da postanu suosnivači Zavoda za urbanizam Vojvodine.

Protokolom o saradnji definisane su obaveze jedinica lokalne samouprave, a to su donošenje Odluke o suosnivanju i uplata suosnivačkog uloga i rokovi za izvršenje, kao i obaveza Pokrajinskog sekretarijata i JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad da nakon toga pristupe aktivnostima na izmeni osnivačkog akta.

Izvor: Vlada Vojvodine