Pokrajina i Grad uređuju Klinički centar Vojvodine

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pokrajinska vlada i Grad Novi Sad učestvuju u uređenju kompleksa Kliničkog centra Vojvodine, deleći tako jedinstveno uverenje o potrebi prioritetnog ulaganja u zdravstvo.

U duhu dobre saradnje, koja je počela da se, pored ovog, ostvaruje i u okviru više drugih kapitalnih investicionih projekata, Grad će svoj doprinos realizovati preko JP Zavod za izgradnju grada.

Na osnovu sredstava predviđenih Programom održavanja objekata putne privrede, u planu je da se izvrše radovi na rekonstrukciji internih saobraćajnica, parkinga i javnog osvetljenja u okviru kompleksa Kliničkog centra.

Postojeća saobraćajna infrastruktura u veoma je lošem stanju, sa brojnim oštećenjima koje je neophodno urgentno sanirati kako bi se omogućili bolji uslovi za kretanje vozila i pešaka u krugu Kliničkog centra.

Trenutno se ispred Klinike za infektivne bolesti obavljaju obimniji radovi koji podrazumevaju rušenje postojećeg i izgradnju potpuno novog parkinga i platoa ispred ulaza I. Zatim će biti obavljeni i radovi na presvlačenju kolovoza i nivelisanju šahtova na pristupnoj saobraćajnici pored Klinike za očne bolesti i platou ispred Hirurgije. Planirana je i sanacija prostora između Klinike za neurohirurgiju i Klinike za ortopediju, kao i izgradnja parkinga od betonskih ploča ispred Internog odeljenja.

U okviru radova na poboljšanju kvaliteta i funkcionalnosti rasvete u kompleksu Kliničkog centra, biće zamenjene stare i dotrajale svetiljke, kao i sve neispravne sijalice na stubovima javnog osvetljenja.