Opština Ruma uvodi “Dugme spasa”

0
Bolnica VITA Novi Sad

Centar za socijalni rad Opštine Ruma uz podršku lokalne samouprave, teži ka stalnom poboljšanju kvaliteta usluga i inovacijama. Program pod nazivom “Dugme spasa” podrazumeva 24-časovnu brigu o korisnicima, ovaj aparat predviđen je za 20 korisnika koji već koriste usluge pomoći za stara i invalidna lica.

Rumski Centar za socijalni rad obezbedio je ukupno 20 aparata, za korisnike u gradskoj i seoskim sredinama, što u finansijskom smislu znači 2.500 dinara mesečno po korisniku.

Aparat ima dugme, te pritiskom na isto uspostavlja se dvosmerna komunikacija sa kol centrom, uz prethodno popunjen socio–zdravstveni karton korisnika.

Ugovor o korišćenju aparata potpisan sa beogradskom kompanijom traje do 31. decembra tekuće godine, uz moguć produžetak ugovora, te proširenje usluge i na veći broj korisnika, poručili su iz rumskog Centra za socijalni rad.

Izvor: RTV