Održana sednica Pokrajinske vlade

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela zaključak o pokretanju druge faze refinansiranja dela javnog duga Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je nastao u vreme prethodne Pokrajinske vlade.

Refinansiranje duga u iznosu od oko 2,2 milijarde dinara, planirano je da se obezbedi kod poslovne banke koja će biti izabrana putem javnog poziva. Na ovaj način, očekuje se postizanje kamatnih stopa nižih od ugovorenih u prethodnom periodu za najmanje 40 odsto, što će doprineti uštedama u pokrajinskom budžetu za oko 191 milion dinara. Ugovaranjem novog grejs perioda i amortizacijom duga u periodu otplate, pokrajinski budžet će biti ravnomernije opterećen nego što je sada slučaj.
Ovi efekti refinansiranja javnog duga obezbediće uslove za preusmeravanje budžetskih sredstava sa otplate duga u kapitalne projekte od prioritetnog značaja za građane Vojvodine.
Na današnjoj sednici, dr Milan Popov, doktor medicine, specijalista urologije, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Vrbas.

Izvor: Brif.rs