Očuvanje dobrih međunacionalnih odnosa prioritet Pokrajinske vlade

0
Bolnica VITA Novi Sad

Predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina uručeni su ugovori o dodeli novčanih sredstava za finansiranje njihovog rada i razvojne delatnosti nacionalnih saveta u AP Vojvodini.

Ugovore su uručili predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš.

Iz pokrajinskog budžeta za sufinansiranje redovne i razvojne delatnosti petnaest nacionalnih saveta, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine današnjim ugovorima je dodeljeno 13,8 miliona dinara, a što je omogućeno rebalansom pokrajinskog budžeta.

Predsednik Mirović ponovio je i ovom prilikom da je jedan od najvažnijih prioriteta Pokrajinske vlade, i svakako najvažniji zadatak i ključ za očuvanje Vojvodine, njene stabilnosti i ukupnog života u Republici Srbiji, upravo pitanje očuvanja dobrih međunacionalnih odnosa, čemu će doprineti realizacija ovih ugovora. Mirović je istakao da je to, zapravo, i jedan snažan podsticaj zaštiti svih prava nacionalnih manjina i razvijanju svih elemenata njihove posebnosti, njihove kulture, obrazovanja i jezika.

„Mi ćemo već u subotu, na zajedničkoj sednici Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, utvrditi da je u 2016. godini bilo nešto manje sredstava za ove aktivnosti. Utvrdićemo i nešto što mora i može biti, a to je da ćemo u budžetu za 2017. i 2018. postepeno nivo finansiranja potreba nacionalnih zajednica vratiti na prosek iz 2014/2015. godine“, najavio je predsednik Pokrajinske vlade i pozvao sve one predstavnike nacionalnih manjina, čiji predstavnici nacionalnih saveta do sada nisu bili na razgovorima u Pokrajinskoj vladi, da to učine u narednom periodu.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i resorni sekretar Mihalj Njilaš pohvalio je politiku objektivnog sagledavanja realnih potreba nacionalnih zajednica u Vojvodini, koju nova Pokrajinska vlada i realno sprovodi.