Obnovljen Centar za socijalni rad u Subotici

0
Bolnica VITA Novi Sad

Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena danas su svečano otvorene renovirane prostorije Centra za socijalni rad.

Ujedno su otvorene i posebne, namenske prostorije u okviru Centra, za rad sa žrtvama porodičnog nasilja. Cilj je da se osigura dostojanstven tretman ugroženih osoba dok traju pravosudni postupci.

Rekonstrukcija objekta je uključila stolarske i bravarske radove, opremanje kancelarija za zaposlene Centra, i otvaranje specijalizovanih prostorija za rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja.

Gradska uprava je identifikovala obnovu Centra kao prioritet imajući u vidu povećanu tražnju za uslugama Centra usled priliva migranata i izbeglica u prethodne dve godine.

Obnova Centra za Socijalni rad izvršena je u okviru dvogodišnjeg USAID-ovog projekta vrednog 1.3 miliona dolara.

Rekonstrukcija Centra realizovana je u okviru “Projekta za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migrantsku krizu”, koji finansira USAID a sprovodi UNDP, u šest opština i gradova Bosilegrad, Dimitrovgrad, Kanjiža, Preševo, Šid, Subotica, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Komesarijatom za izbeglice i migracije.

Izvor: RTV