Mirović sa delegacijom Hrvatskog nacionalnog veća

0
Bolnica VITA Novi Sad

U današnjem susretu u Pokrajinskoj vladi, predsednik Igor Mirović razgovarao je sa delegacijom Hrvatskog nacionalnog veća, na čelu sa predsednikom Slavenom Bačićem, o pitanjima i projektima koji se tiču ostvarivanja prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i Vojvodini.

Igor Mirović je rekao da je Pokrajinska vlada u dosadašnjem radu bila aktivna u uspostavljanju neposredne komunikacije i saradnje na jednom višem operativnom nivou sa predstavnicima svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Vojvodini, te da je otvorena za takvu saradnju i sa predstavnicima nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine i spremna da, u skladu sa svojim nadležnostima i finansijskim mogućnostima, podrži projekte kojima se doprinosu unapređenju položaja i ostvarivanju prava ove manjine u oblastima kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i obrazovanja.

U razgovoru, u kome je učestvovao i generalni konzul Republike Hrvatske u Subotici Velimir Pleša, posebno je bilo reči o pitanjima koja se odnose na zaštitu objekata koji su značajni za istoriju i kulturu hrvatske manjine i predstavljaju i deo istorijskog i kulturnog nasleđa Vojvodine.

Izvor: Vlada Vojvodine