Đoković o socijalnom i ekonomskom jačanju sela Velebit

0
Bolnica VITA Novi Sad

Kako bi se najefikasnije sagledali turistički i zdravstveni aspekti i potencijali naselja Velebit i okoline, koje pripada Opštini Kanjiža, te iznašle mogućnosti za realizaciju projekata koji će uspostaviti socijalno i ekonomsko jačanje lokalnog stanovništva, potpredsednik Pokrajinske vlade i resorni sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, sa delegacijom iz Sekretarijata, posetio je ovo malo mesto koje već decenijama neguje tradiciju svojih predaka, koji su bili dobrovoljci i učesnici Prvog svetskog rata, došavši na teritoriju današnjeg sela Velebit dvadesetih godina prošloga veka.

Prilikom susreta u MZ ,,Velebit“, potpredsednik Đoković je upoznat sa idejama i projektima predviđenim za ovo mesto, kako bi se unapredila turistička infrastruktura i podigla svest javnosti o njihovoj bogatoj ponudi.

,,Potrebno je motivisati lokalnu samoupravu da izradi kvalitetne projekte, pripremi projektno-tehničku dokumentaciju, reši imovinsko-pravne odnose, a potom i aplicira u Sekretarijatu za sredstva koji će sačiniti svoju procenu sa aspekta razvijenosti lokalne samouprave, potencijala za dalje zapošljavanje, upotpunjavanje infrastrukture i generisanje novog prihoda, što bi moglo podići kvalitet života lokalne zajednice“, rekao je Đoković.

Na pitanje ima li dovoljno sredstava namenjenih razvoju turizma u Pokrajini, potpredsednik Đoković navodi da se koncentrisanim, strateški opredeljenim analizama i usmeravanjem sredstava ka potencijalima koji imaju snagu za dalji razvoj može postići maksimalan efekat sa postojećim sredstvima.
,,Radimo na tome da prepoznamo pravi potencijal u Vojvodini, koji iziskuje i opsežan rad na terenu uz mapiranje, svoje analize usklađujemo sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i njenim strateškim pravcima, te smatram da će u tekućoj i narednoj godini biti postignuti vidljivi rezultati u turizmu“, rekao je Đoković.

Pored isticanja važnih uloga sela Velebit kao klimatsko-zdravstvenog područja, govorilo se i o adaptaciji postojećih objekata, kao i o saobraćajnom povezivanju sela sa Akumulacionim jezerom ,,Velebit“, unapređenju postojeće i izgradnji nove biciklističke infrastrukture, kao i unapređenje postojeće ciklo rute ,,Panonska osmica“, razvoju nautičkog turizma i tamošnjeg lovišta i ribnjaka.

Prednosti i potencijal Velebita leže upravo u kvalitetnim mikroklimatskim uslovima, usled odsustva zagađivača, geografskog položaja koji uspostavlja stalno strujanje vazduha, velike vodene površine, te sama pozicija sela, između banja Kanjiža i Palić. Adaptacijom postojećeg ruralnog objekta, predstavnici Velebita će biti u mogućnosti da organizuju stručne posete akademske zajednice, a u cilju izrade razvojnih projekata i apliciranja u IPA fondovima.
Izvor: PS za privredu i turizam