Delegacija AP Vojvodine na sastancima sa predstavnicima više evropskih regiona

0
Bolnica VITA Novi Sad

Tokom boravka na Evropskoj nedelji regiona i gradova u Briselu, delegacija AP Vojvodine, imala je niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima više evropskih regiona sa kojima Vojvodina ima potpisane protokole o saradnji, kao što su nemačke pokrajine Baden-Virtemberg i Hesen i austrijska pokrajina Štajerska, kao i sastanak sa Ruis Kalaverom, direktorkom Sektora za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske unije.

Delegacija Vojvodine je na sastancima u predstavništvima ovih regiona u Briselu izložila prioritete Pokrajinske vlade koji se odnose na brži ekonomski razvoj, razvoj poljoprivrede i usmerenost na ulaganja u slabije razvijene opštine u Vojvodini i naišla na potvrdu sagovornika da se radi o oblastima u kojima je moguće unapređivati postojeću saradnju. Na svim sastancima razmatrana je i mogućnost razmene studenata radi stručnog usavršavanja.

Kao najvažnija stvar, koja Vojvodinu čini dobrim primerom u regionu, pa i u Evropi, jeste odnos prema nacionalnim manjinama i negovanje visokog stepena multietničnosti, složili su se sagovornici na ovim sastancima.

Večeras će u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji, u Kancelariji AP Vojvodine u Briselu, delegacija Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine predstaviti potencijale Vojvodine na prijemu organizovanom za predstavnike regija, gradova i privrednike koji su zainteresovani za ulaganje u Vojvodini.