AP Vojvodina domaćin Regionalnoj mreži mladih

0
Bolnica VITA Novi Sad

Skupština AP Vojvodine, zajedno sa Skupštinom evropskih regija (AER) od 6. do 9. maja biće domaćin Regionalnoj mreži mladih, koja okuplja mlade političare iz stotinak regija u Evropi, izjavila je danas u Londonu potpredsednica Skupštine Vojvodine Aleksandra Đanković.

„Održivo finansiranje na regionalnom nivou je ogroman izazov sa kojim se, u većoj ili manjoj meri, suočavaju svi evropski regioni koji teže da postanu što bolje mesto za život svojih građana. U tom kontekstu, zahvaljujući članstvu u AER-u, Vojvodina ima priliku da sazna ali i da se priključi smeru u kom će se kretati politika evropskih fondova namenjena finansiranju regionalnih projekata. Takva saznanja i jačanje veza sa drugim evropskim regionima je velika dobit koju Vojvodina ostvaruje svojim angažmanom u AER-u“, ocenila je potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar. Ona je istakla i posebno zadovoljstvo što je prihvaćen njen predlog da u saradnji AER-a i Skupštine APV u Novom Sadu, na jesen, bude organizovana velika međunarodna konferencija posvećena biomasi i korišćenju obnovljivih izvora energije.

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Aleksandra Đanković, koja je učestvovala na zasedanju Komiteta 3, koji je u okviru AER-a zadužen za kreiranje politika u oblastima kulture, mobilnosti, zapošljavanja i preduzetništva mladih, ocenila je kao veoma značajno to što Vojvodina, u okviru svog rada u AER-u, ima priliku da dodatno ojača svoje pozicije i saznanja vezana za ovu oblast.

Skupština evropskih regija (AER) je najveća nezavisna mreža regiona u Evropi koja je osnovana 1985. godine i okuplja regione i institucije iz 35 zemalja. Ova institucija ima veliku ulogu u prepoznavanju regiona kao ključnih aktera u procesu donošenja odluka i daljoj izgradnji Evrope.

Izvor: Vlada Vojvodine