Vojvodina dobar model u zaštiti manjinskih prava

0
Bolnica VITA Novi Sad

„Vojvodina je prepoznata kao dobar model u brojnim oblastima društveno-političkog života, s naglaskom na oblast zaštite manjinskih prava, gde reprezentuje ono što Evropska unija jeste, istaknuto je na današnjem sastanku predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića i ambasadora Andrea Oracia, šefa Misije OEBS-a u Srbiji.

Predsednik Mirović i ambasador Oracio, koji je boravio u prvoj zvaničnoj poseti Pokrajinskoj vladi, razgovarali su o unapređenju saradnje AP Vojvodine i Misije OEBS, koja u Srbiji ima mandat da pomogne u procesu reformi i modernizacije zemlje.

Mirović je naglasio da je nova Pokrajinska vlada postavila ključni pravac svog delovanja, koji je u skladu sa opredeljenjem republičke vlade, a to je ugrađivanje evropskih standarda u funkcionisanje institucija. Za realizaciju tog cilja definisani su prioriteti koji treba da omoguće bolje funkcionisanje institucija koje su ključne za ostvarivanje standarda u oblastima zaštite ljudskih i manjinskih prava, i u drugim oblastima.

Ambasador Oracio je naglasio da je OEBS spreman da na operativnom novu pruži podršku AP Vojvodini, te da naša pokrajina u OEBS-u vidi partnera za saradnju u oblastima u kojima ima ključnu ulogu u Srbiji.

U razgovoru je istaknuto i da je migrantska kriza novi izazov sa kojim se kako Srbija i AP Vojvodina, tako i Misija OEBS u Srbiji suočavaju.

Ocenjeno je da je Srbija, u odnosu na ekonomske i tehničke mogućnosti, pokazala visok stepen spremnosti da u evropskom duhu pomogne u rešavanju migrantske krize. To je, kako je naveo Oracio, bitno i za evropske institucije i za javnost. Istaknuto je i da je saradnja na rešavanju migrantske krize veoma bitna, jer to pitanje niko ne može da reši sam.

Izvor: Vlada Vojvodine