Vlada Vojvodine predlaže sufinansiranje troškova veštačke oplodnje

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pokrajinska vlada uputila je Skupštini AP Vojvodine na usvajanje predlog za izmenu Pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete.

Kako je saopšteno, predložena izmena predstavlja isključivo formalno-pravno usklađivanje sa postojećom organizacijom pokrajinskih organa uprave i predlaže se njeno usvajanje po hitnom postupku, kako bi se već od početka 2017. godine nastavilo sa realizacijom programa sufinansiranja veštačke oplodnje, koji je deo programa demografskog razvoja AP Vojvodine. Prema predloženom rešenju, ovaj program će ubuduće realizovati Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela i rešenje o tome da se 538.260,00 dinara nameni Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, za finansiranje radova na rekonstrukciji propusta atmosferske kanalizacije u dvorištu ove gimnazije.

Izvor: Brif.rs