Veliki značaj i potreba finansijske edukacije mladih

0
Foto: mpn.gov.rs
Bolnica VITA Novi Sad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i kompanija „VISA Cemea Holdings Limited“, ogranak u Beogradu, potpisali su danas Protokol o saradnji na realizaciji pilot-projekta „Uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije“ (FinPis).

Ministarstvo je prepoznalo značaj i potrebu uključivanja finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja, imajući u vidu složenost finansijskog okruženja u kojem mladi odrastaju i činjenicu da će odluke koje budu donosili u budućnosti uticati ne samo na njih i njihovo blisko okruženje, već i na širu društvenu zajednicu.

Ministar Mladen Šarčević istakao je tim povodom da funkcionalno, pravovremeno i kontinuirano finansijsko opismenjavanje ima za cilj da postavi kvalitetnu osnovu za donošenje odluka i omogući mladima da odgovore na svakodnevne izazove, kao i da bude u funkciji razvoja preduzetništva – važnog aspekta savremenog tržišta rada.

Generalni direktor kompanije „VISA“ za jugoistočnu Evropu Vladimir Đorđević istakao je da će za ovu kompaniju FinPis biti najozbiljniji i najveći projekat u domenu finansijske edukacije u regionu jugoistočne Evrope, kao i primer dobre prakse za mnoge zemlje koje se susreću sa istim ili sličnim izazovom.

Đorđević je podvukao da je najbolji put za razvoj finansijske pismenosti saradnja javnog i privatnog sektora, jer, kako je dodao, zajedničkim snagama i razmenom iskustava se može učiniti mnogo više.

Finansijska pismenost obuhvata znanje i razumevanje finansijskih koncepata, kao i veštine, motivaciju i samopouzdanje za primenu tog znanja i razumevanja s ciljem donošenja ispravnih odluka u svakodnevnom životu.

FinPis predstavlja podstrek razvoju i popularizaciji finansijskog opismenjavanja dece od najranijeg uzrasta. To podrazumeva uključivanje finansijske pismenosti u vaspitno-obrazovni rad i nastavu kroz kreiranje okruženja za razvoj funkcionalnih znanja iz ove oblasti, ali i predmeta kroz koje se finansijska pismenost, kao međupredmetna kompetencija, uključuje i razvija.

U skladu sa globalnom praksom, jedan od lidera u domenu finansijskog opismenjavanja u svetu, kompanija „VISA“ podržava FinPis kroz učešće u promociji i popularizaciji finansijskog opismenjavanja mladih u Srbiji, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Izvor: Vlada Srbije

POSTAVI ODGOVOR