Važna uloga lokalnih samouprava za ostvarivanje prava manjina

0
Bolnica VITA Novi Sad

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović istakla je danas u Novom Sadu da lokalne samouprave u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji imaju ključnu ulogu u ostvarivanju njihovih prava.

Paunović je, otvarajući obuku posvećenu izveštavanju o Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, pozdravila napore Vlade AP Vojvodina na polju efikasnijeg ostvarivanja prava svih građana koji žive u pokrajini.

Ona je posebno istakla posvećenost pokrajinske vlasti stalnom unapređenju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, čemu u prilog govori i činjenica da današnjoj obuci prisustvuju predstavnici 41 lokalne samouprave u Vojvodini.

Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, usvojenim 3. marta 2016. godine, kako je naglasila, predviđeno je da svi nosioci aktivnosti, pa i lokalne samouprave u kojima žive pripadnici manjina, kvartalno sačinjavaju izveštaj o sprovođenju ovog dokumenta u praksi.

Prema njenim rečima, kroz obuke Kancelarije za ljudska i manjinska prava prošli su zaposleni iz gotovo 70 lokalnih samouprava, od kojih se očekuje da, u narednom periodu, doprinesu boljem uvidu u stanje na terenu.

Proces izveštavanja smo učinili daleko složenijim, ali sam sigurna da će i izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina značajno dobiti na kvalitetu, rekla je Paunović, podsetivši na to da se Akcioni plan sastoji od 11 poglavlja i 115 aktivnosti koje realizuju 74 učesnika.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš istakao je da su Akcionim planom za ostvarivanje prava manjina aktivnosti definisane na način koji obezbeđuje jasan, precizan i hronološki pregled neophodnih izmena normativnog i institucionalnog okvira, unapređenje administrativnih kapaciteta, kao i potreba za poboljšanjem praksi i podizanja svesti.

Njilaš je naveo da je cilj obuke da se predstavnici jedinica lokalnih samouprava upoznaju sa najoptimalnijim i najefikasnijim načinom izveštavanja, principima prikupljanja i analize podataka i unificiranja izveštaja u skladu sa usvojenom formom izveštaja.

Obuke u Novom Sadu organizovali su Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Izvor: Vlada Srbije

POSTAVI ODGOVOR