Usklađivanje stručnog usavršavanja u javnoj upravi na svim nivoima

0
Bolnica VITA Novi Sad

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji bi trebalo da uskladi usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave sa celinom stručnog usavršavanja koje propisuje Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Ovim zakonom uređuje se stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kako bi se doprinelo povećanju nivoa znanja i veština zaposlenih neophodnih za ostvarivanje osnovnih postulata moderne lokalne samouprave i približavanje savremenoj evropskoj administraciji.

Zakonom se po prvi put uređuju kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem.

Takođe, propisuje se da prilagođavanje programa obuke u skladu sa potrebama jedinica lokalne samouprave određuje Nacionalna akademija.

Cilj ovog zakona jeste i obezbeđivanje bolje saradnje i koordinacije nadležnih organa i značajni efekti na planu uštede troškova organizovanja stručnog usavršavanja.

Izvor: Vlada Srbije

POSTAVI ODGOVOR