Univerzitet u Novom Sadu napredovao na „Lajden listi“

0
Bolnica VITA Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu (UNS) napredovao je na Lajden listi za 35 mesta i našao se na 721. mestu od rangirana 902 univerziteta, saopštio je UNS.

Na Univerzitetu u Lajdenu u Holandiji objavljeni su rezultati rangiranja univerziteta za 2017. godinu. Od ukupno 26.000 akreditovanih univerziteta u svetu, rangirana su samo 902, a Univerzitet u Novom Sadu se našao na 721. mestu, što je za 35 mesta bolji rezultat u odnosnu na prethodnu godinu.

Osnovni kriterijum za rangiranje na Lajden listi je broj radova indeksiranih u Web of Science, a potreban je minimum od 1.100 naučnih publikacija da bi se Univerzitet uopšte našao u konkurenciji onih univerziteta koji će biti rangirani.

Drugi važan kriterijum odnosi sa na uključenost univerziteta u naučnu saradnju, čiji su najvažniji indikatori broj radova koji su objavljeni u koautorstvu s autorima s drugih univerziteta, kao i s autorima iz drugih zemalja, kao i uticaj univerziteta u svetu nauke.

Izvor: Tanjug