Udarom na šiptarsku mafiju odgovoriti na velikoalbanske provokacije

0
Bolnica VITA Novi Sad

Tokom svoje predsedničke kampanje, kako kaže Miroslav Parović, više puta je ukazivao na važnost obračuna sa šiptarskom mafijom imajući u vidu da ona na našoj teritoriji nema samo kriminalni karakter već i separatistički i teroristički.

Ovo se jasno može videti i u poslednjoj velikoalbanskoj provokaciji kojom je državi Srbiji poslata jasna pretnja i bačena rukavica u lice.
Parović predlaže da srpski odgovor na ovu provokaciju bude sveopšti udar na šiptarsku mafiju. Na svaku provokaciju od strane Albanaca treba odgovoriti zaplenama droge i cigareta, te hapšenjima šiptarskih mafijaša koji koriste teritoriju Srbije za tranzit ka Zapadu.
Udarom na šiptarsku mafiju udara se na temelj projekta “velike Albanije” jer taj projekat nema niti istorijsko niti kulturološko niti civilizacijsko utemeljenje. “Velika Albanija” je zamisao NATO pakta koji želi da Srbiji preseče vitalne putne i železničke koridore, a za ostvarenje ovog projekta NATO koristi šiptarsku mafiju, ali i niz političkih i bezbednosnih instalaža u našoj zemlji, smatra Parović.

Izvor: Narodni slobodarski pokret