U prihvatnim centrima više od 5.500 migranata

0
Bolnica VITA Novi Sad

Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije (KIRS) Međunarodni dan migranata, 18. decembar, dočekuje sa više od 5.500 smeštenih migranata u stalnim i prihvatno-tranzitnim centrima, saopšteno je danas iz KIRS-a.

KIRS podseća da je, nakon 580 dana od početka migrantske krize, preko teritorije naše države prošlo više od 900.000 migranata, kao i da Srbija ulaže maksimalne napore da zbrine migrante dok borave na njenoj teritoriji, istovremeno vodeći računa o bezbednosti i interesima svojih građana.

KIRS navodi da sa „velikom zabrinutošću“ čeka narednu godinu, jer su obezbeđena sredstva nedovoljna za pokrivanje najelementarnijih potreba migranata, ali se nada da će međunarodna zajednica razumeti i podržati Srbiju u naporima da migrantima pruži sve što im pripada u skladu sa međunarodnim standardima.

Migranti koji borave na teritoriji naše zemlje ne žele ovde i da ostanu, podsećaju iz KIRS i navode da to situaciju dodatno otežava, posebno imajući u vidu da su granice zemalja EU za njih zatvorene.

Uoči 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, KIRS podseća i da Srbija i dalje zbrinjava veliki broj izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika, interno raseljena lica, povratnike po sporazumu o readmisiji i druge ranjive kategorije migranata i navodi da je danas u Srbiji evidentirano 203.140 interno raseljenih lica, a da je ukupan broj osoba sa izbegličkim statusom 29.457, od toga 20.334 iz Hrvatske i 9.080 iz BiH.

Izvor: Tanjug