Svetski dan potrošača

0
Bolnica VITA Novi Sad

Svetski dan prava potrošača obeležava se 15. marta.
Novim Zakonom o zaštiti potrošača organizacije potrošača dobile su veća prava i mogućnost da pokreću mere zabrane i da zastupaju interese potrošača, i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu. O pravima potrošača brinu se i tržišne inspekcije.

Više od 80 posto pritužbi i reklamacija koje potrošači podnesu trgovcima, rešava se u korist potrošača, dok je svega 2-3 procenta nezadovoljnih građana, izjavio je danas sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije (PKS) Žarko Malinović pozivajući se na rezultate istraživanja PKS, ali i organizacija za zaštitu prava potrošača.

„To je jedan veoma visok procenat čak i u odnosu na prosek u Evropskoj uniji, koji bi, na današnji Svetski dan potrošača, trebalo da nas raduje“, izjavio je Malinović na okruglom stolu „Zaštita potrošača u Republici Srbiji“ povodom obeležavanja Svetskog dana potrošača, 15. marta.

Izvor: Tanjug