Srbiji isporučeno 27 dizel-motornih vozova

0
Bolnica VITA Novi Sad

Isporuka vozila predviđena je Aneksom br. 5 uz ugovor za modernizaciju železničkih pruga Srbije, koji je potpisan u Beogradu u oktobru 2014. godine između „RŽD International“ i „Železnice Srbije“ a.d. u prisustvu predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina i predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića.

Isporuka prva četiri voza proizvodnje ruske kompanije „Metrovagonmaš“, koji su izrađeni specijalno za kolosek širine 1.435 mm, obavljena je početkom januara i od februara oni već saobraćaju na relaciji Beograd – Vršac.

U julu su srpski železničari zabeležili povećanje broja putnika skoro za 50 odsto u onim regionima u kojima se koriste novi ruski vozovi.

Vozne kompozicije odgovaraju najvišim međunarodnim zahtevima za bezbednost, a u svakom vozu je ugrađen sistem video nadzora.

Putnički vagoni su opremljeni sistemima za klimatizaciju, sedištima povećane udobnosti, opremom za lica sa posebnim potrebama i sanitarnim čvorovima.

U ove vozove se može ulaziti i sa niskih i sa visokih platformi.

U skladu sa ugovorom vrednost 27 dizel-motornih vozova iznosila je oko 100 miliona dolara.

U okviru sporazuma predviđena je i isporuka rezervnih delova u iznosu od 2,6 miliona dolara, ističe se u saopštenju ogranka u Srbiji preduzeća RZ ZD International.

Izvor: Tanjug