Srbija sprovodi preuzete obaveze u oblasti ljudskih prava

0
Foto: ljudskaprava.gov.rs
Bolnica VITA Novi Sad

Predsednik Saveta Vlade Republike Srbije za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava i direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović predstavila je danas rezultate rada i zadatke Saveta, sa osvrtom na plan praćenja preporuka i statusa implementacije.

Paunović je na četvrtoj sednici pomenutog saveta ukazala i na obaveze u vezi sa predstavljanjem izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda, kroz koji naša država treba da prođe početkom naredne godine.

Prema njenoj oceni, Srbija redovno prati i sprovodi preuzete međunarodne obaveze u oblasti ljudskih prava, pri čemu se sačinjavaju redovni izveštaji, koji se predstavljaju pred komitetima UN za ljudska prava u Ženevi.

Ona je takođe upoznala članove Saveta o obavezi Srbije da Savetu UN za ljudska prava dostavi izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava (UPR) do novembra 2017. godine.

Paunović je navela da je državna delegacija, koju je predvodila ove godine, predstavila periodične izveštaje komitetima UN u vezi sa primenom Konvencije o pravima deteta i primenom Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Prema njenim rečima, Srbija je nakon razmatranja izveštaja dobila preporuke koje treba da sprovede u narednom periodu.

Izvor: Vlada Srbije