Srbija pregovara o 53 investiciona projekta

0
Bolnica VITA Novi Sad

Srbija trenutno pregovara sa stranim kompanijama o 53 investiciona projekta koji bi trebalo da donesu 1,3 milijardi evra investicija i 30.000 potencijalnih radnih mesta, ukazao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež na prezentaciji novog broja MAT-a, na kojoj je predstavio i nove analitičke servise PKS, u funkciji podrške privrednicima.

Čadež je rekao da je samo od nove godine ugovoreno 11 investicija, čijom realizacijom će biti otvoreno 4.500 radnih mesta. „Objedinjena i najpotpunija baza podataka iz svih raspoloživih domaćih i stranih izvora omogućava nam da kroz dodatnu analitiku kreiramo alate za podršku kompanijama, da identifikujemo probleme sa kojima se privreda suočava i predlažemo mere koje će privrednicima olakšati poslovanje i unaprediti poslovni ambijent“, kazao je on.

Čadež je rekao da, kroz sektorske analize, PKS stavlja na raspolaganje privednicima aktuelne indikatore, od broja preduzeća i njihove struktura, preko pokazatelja proizvodnje u uvozu i izvozu, kretanja zaliha, visini zarada, investicijama, bruto dodatnoj vrednosti sektora, do međunarodnih trendova i njihovih implikacija na domaće tržište.

Pažljivo analizirani podaci alat su za sagledavanje stanja u sektoru, tržišne pozicije u odnosu na konkurenciju, planiranja poslovanja i nastupa na tržištima, objasnio je on. Na osnovu tih podataka, po sektorima može da se vidi gde su slabe tačke i upali se „crvena lampica“ nakon čega se ulazi u dublju analizu, sagledavaju problemi i predlažu adekvatna rešenja.

Uz to, PKS redovno radi i kvartalne analize efekata primene propisa od značaja za privredu i vladi i resornim ministarstvima dostavlja predloge za unapređenje regulative koji doprinose relaksaciji uslova poslovanja na tržištu Srbije. Radi bržeg rešavanja problema privrednika, osim učešća u radnim grupama za izmene postojećih i donošenje novih propisa, komora je formirala i stalne radne grupe sa 13 ministarstava koje se sastaju dvonedeljno i brzo reaguju na predloge privednika, rešavajući probleme u hodu.

Ekonomista Miladin Kovačević ocenio je da je ovakav kompleksan sistem detekcije problema uspostavljen radi što efikasnijeg rešavanja problema, do nivoa preduzeća, deo jednog šireg sistema podrške, kako na mikro tako i na makro nivou.

Izvor: PKS