Skupštini Srbije danas o dva obrazovna zakona

0
Bolnica VITA Novi Sad

Skupštinski Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, prihvatio je dva predloga zakona, Zakon o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju, koji će se danas naći pred poslanicima.

Predlog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa.

Predlogom krovnog prosvetnog zakona uvode se i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, pa će direktori biti birani isključivo na osnovu kompetencija, a poslednju reč pri izboru davaće ministar.

Predviđeno je da se u penziju odlazi sa 65 godina, a povećana je i odgovornost nastavnika za kvalitet nastave, ocenjivanje i postupanje u slučajevima kršenja zabrana, nasilja i diskriminacije.

Proširena je odgovornost učenika i roditelja, a predviđene su i novčane kazne za nasilje u školi, donošenje alkohola i narkotika.

Za roditelje, ali i učenike uvode se i nove vaspitno i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Zakonom je predviđena mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja, zatim osnivanje učeničkih kompanija i đačkih zadruga.

Kada je reč o Predlogu zakona o visokom obrazovanju, predviđeno je da je uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova.

Takođe, taj akt predviđa formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privede.

Predlogom zakona daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju „spin-off“ i „start-up“ kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede.

Predviđa se i uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada.

Izvor: RTV/Tanjug