Skupština usvojila Zakon o dualnom obrazovanju

0
Bolnica VITA Novi Sad

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas Zakon o dualnom obrazovanju, koji donosi unapređenje dela srednjeg stručnog obrazovanja u pogledu sticanja kvaliteta dela kompetencija koje su usklađene sa standardima savremenog tehničko-tehnološkog razvoja 21. veka.

Zakonom se uređuje sistem među zainteresovanim stranama, sa jedninstvenim ciljem da mladim ljudima omogući kvalitet znanja koji se stiče na dva mesta, teorijska znanja u školama i praktična znanja u realnom radnom okruženju u komapnijama koje prate tehničko-tehnološki razvoj. Na ovaj način učenici stiču i veštinu upravljanja znanjima.

Učenje kroz rad ne predstavlja za učenike “proste manuelne zadatke”, već programiranje, projektovanje i rukovođenje “pametnim mašinama”, koje su deo savremenih modernih proizvodnih procesa u kompanijama. Sinergija teorijskih i praktičnih znanja omogućena je na nedeljnom nivou u skladu sa planom i programom nastave i učenja. Za učenike u srednjim stručnim školama je posebno bitno karijerno vođenje i savetovanje kome se posebno mesto daje u ovom zakonu.

Sistem kontrole nad sticanjem znanja kroz ovaj zakon osnažen je u sadejstvu dva sistema. U procesu učenja i evaluacije učestvuju nastavnik praktične nastave (koordinator učenja kroz rad) i licencirani ninstruktor iz kompanije (sa položenim didaktičko-pedagoškim veštinama) koji zajedno realizuju, prate i procenjuju učeničko postignuće.

Veoma je bitno naglasiti da po ovom Zakonu učenik nije u radnom odnosu, već u procesu sticanja dela kompetencija koje se odnose na učenje kroz rad, a deo su propisanog nastavnog plana i programa. Učenici kroz ovaj zakon stiču kompetencije na učenju kroz rad koje su neophodne da bi nakon srednjeg stručnog obrazovanja postali stručnjaci i da bi im bilo omogućeno da steknu znanja usklađena sa savremeni tehnološkim razvojem koja mogu da sagledaju u kompanijama.

Dostignutim kvalitetom kompetencija, koji je usklađen sa savremenim tehničko-tehnološkim razvojem, mladi postaju zapošljivi odmah nakon formalnog obrazovanja i na taj način smanjujemo stopu nezaposlenosti mladih do 25 godina. Takođe, dualnim obrazovanjem mladima se omogućava i prolaznost ka višim nivoima obrazovanja. Nadzor nad poverenim poslovima PKS koji se odnosi na sticanje kompetencija u kompanijama, kao i nad celokupnim Zakonom sprovodi MPNTR.

Podršku dualnom obrazovanju pružili su Nemačka, Austrija, Švajcarska, klaster italijanskih kompanija „Konfindustrija“ i Američka privredna komora. Strani investiori ne žele jeftinu radnu snagu, već obrazovane stručnjake koje podržavaju kroz formalni sistem obrazovanja i koji na ovaj način podržavaju kako u svojim tako i u domaćim kompanijama.

Država je do sada dosta novca ulagala u opremanje učionica/radionica. S obzirom da država ne može da priušti opremanje svih učinoca/radionica savremenom opremom, realizacija dela nastave u realnom radnom okruženju omogući će preusmeravanje sredstava u neke druge oblasti kao što je kreiranje novih modernizovanih profila, istraživanja, inovacije u nastavi.

Izvor: Brif.rs

POSTAVI ODGOVOR