Skupština Srbije nastavlja danas sednicu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Skupština Srbije nastaviće danas sednicu raspravom o 21 amandmanu na dopune zakona o Agenciji za osiguranje depozita i o osiguranju depozita i 46 amandmana na zajmove EPS i EMS.

Poslanici treba da razmotre 23 amandmana na davanje državnih garancija za zajam Nemačke razvojne banke KfW EPS-u u iznosu od 45 miliona evra za projekat „Modernizacija sistema za otpepeljavanje TE Nikola Tesla A“.

Na dnevnom redu je rasprava o 23 amandmana na davanje garancije Srbije u korist KfW banke za kredit Elektromreže Srbije u visini 15 miliona evra, koji je namenjen za regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu.

Predloženim dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita predviđeno je da agencija može ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Srbija ili Narodna banka Srbije.