Skupština Srbije danas o prosvetnim zakonima

0
Bolnica VITA Novi Sad

Skupština Srbije danas će nastaviti načelnu raspravu o dva prosvetna zakona – predlogu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o visokom obrazovanju.

Obrazlažući poslanicima predložene zakone, Šarčević je juče rekao da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa da ministar verifikuje imenovanje direktora predškolskih i školskih ustanova, a među novinama zakona naveo je da će zaposleni u prosveti morati sa 65 godina života da idu u penziju, kao i da se uvodi jedinstveni obrazovni broj učenika.

Ministar je naglasio da se predlogom zakona proširuje autonomija nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika uz definisanje odgovornosti, kao i da je predviđeno veće uključivanje roditelja u rad škole, ali da su predviđene i vaspitno-dispciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad. Predloženo je i uvođenje postupnosti prilikom oduzimanja licence nastavnicima, odnosno vaspitačima, a taj period po pravilu iznosi pet godina.

Izvor: novosadska.tv