Skupština danas o tužiocima i izmenama Zakona o sudovima

0
Bolnica VITA Novi Sad

Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o izboru tužioca za ratne zločine, izboru javnih tužilaca u više javnih tužilaštava u Srbiji, kao i o izmenama Zakona o sudovima.

Poslanici vode objedinjenu raspravu o 43 tačke dnevnog reda, a razmatra se lista kandidata za izbor tužioca za ratne zločine.

Vlada Srbije predložila je 20. aprila parlamentu dva kandidata za novog tužioca za ratne zločine, Milana Petrovića i Snežanu Stanojković, a na tu funkciju biće izabran kandidat koji dobije većinu glasova poslanika.

Među tačkama dnevnog reda je i potvrđivanje Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i potvrđivanje Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Srbije i Evropske investicione banke.

Razmatraju se i predlozi odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta, predsednika Privrednog apelacionog suda, javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilažtvu u Nišu, javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Na dnevnom redu je i Predlog kandidata za člana Visokog saveta sudstva.