Školovanje ključno za unapređenje položaja Romkinja

0
Bolnica VITA Novi Sad

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost saopštilo je danas da kroz svoja strateška dokumenta i akcione planove posebnu pažnju posvećuje podršci višestruko diskriminisanim i ranjivim grupama žena, u koje spadaju i Romkinje.

Kako se navodi, savetnica za rodnu ravnopravnost potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović, Branka Drašković kazala je na sastanku sa predstavnicima Ženskog romskog centra Bibija, da je zabrinjavajući podatak da je procenat mladih Roma koji rano napuste školovanje 80,4 odsto, dok je u ukupnoj populaciji taj procenat 7,8.

Izvor: Tanjug