Sastanak sa timom Državne revizorske institucije

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar odbrane Zoran Đorđević održao je danas uvodni sastanak sa timom Državne revizorske institucije od šest revizora koji je predvodila državni revizor u Sektoru za reviziju svrsishodnosti poslovanja Natalija Paušić.

Na osnovu Programa revizije Državne revizorske institucije za 2017. godinu i Zaključka o sprovođenju revizije, otpočela je revizija svrsishodnosti poslovanja „Opravdanost primene staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za pojedina radna mesta, odnosno poslove“ u Ministarstvu odbrane, koja će se realizovati u narednom periodu.

Na sastanku je iznet cilj revizije svrsishodnosti, način i dinamika izvršenja, predstavljen je sistem i specifičnosti vojne službe u pogledu određivanja radnih mesta i poslova i razmenjene su informacije neophodne za uspešno izvršenje revizije.

Sastanku su, pored ministra Đorđevića,  prisustvovali i predstavnici Ministarstva odbrane iz Sekretarijata, Sektora za ljudske resurse i Sektora za budžet i finansije.

Izvor: mod.gov.rs