Šarčević: Nova rešenja u prilog istraživača

0
Bolnica VITA Novi Sad

Izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata jasnije se i preciznije utvrđuju pravila i kriterijumi u vezi sa postupkom sticanja naučnih zvanja.

To je u autorskom tekstu za današnju “Politiku” naveo ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, čije je ministarstvo objavilo izmene i dopune Pravilnika.

On ističe da je ovo ključni dokument za raspisivanje konkursa za novi projektni ciklus koji definiše sve – od uslova konkursa preko kriterijuma za ocenu i izbor projekata koji će biti finansirani do načina finansiranja projekata i istraživača.

Predlog novog pravilnika je razmatrao Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj i dao pozitivno mišljenje, s nekoliko dramatičnih i ključnih izmena, a Ministarstvo je usvojilo sve što je predloženo, piše Šarčević.

Šarčević navodi da su postignuta rešenja koja svakako idu u prilog istraživačima.

Svi rezultati naučnoistraživačkog rada koje istraživači ostvare u periodu dok traje postupak izbora u naučno zvanje, a nisu prikazani u izveštaju o kandidatu za traženo zvanje, biće uzeti u obzir prilikom izbora u više naučno zvanje ili reizbora u postojeće.

Izvor: Tanjug