Predsednici sudova na četiri godine

0
Bolnica VITA Novi Sad

Predsednici sudova trebalo bi da se ubuduće biraju na četiri godine uz mogućnost da još jednom budu izabrani na tu funkciju, predviđeno je izmenama i dopunama Zakona o sudijama koje će se naći na dnevnom redu nove sednice parlamenta u četvrtak, 11. maja.

Izmene je predložio šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović.

Predsednici sudova dosadašnjim zakonskim rešenjem birali su se na period od pet godina i nisu mogli ponovo da budu izabrani na tu funkciju.

Dopunama je predviđeno i da predsedniku suda koji u toku mandata navrši radni vek, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata predsednika suda.

Odluku o prestanku funkcije predsednika suda donosi Narodna skupština.

Izvor: Tanjug