Postignuti rezultati u implementaciji ciljeva Agende UN 2030

0
Bolnica VITA Novi Sad
Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović prisustvovala je danas prvoj sednici Fokus grupe, koja je formirana radi kontrolne uloge parlamenta u procesu implementacije ciljeva održivog razvoja propisanih Agendom UN 2030.

Đukić-Dejanović, koja je i šef Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN 2030, istakla je da su u tom procesu postignuti određeni rezultati, kao i da postoji obaveza njihovog usklađivanja sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU.

Ona je takođe ukazala na potrebu upoznavanja šire javnosti sa ciljevima održivog razvoja, zbog, kako je dodala, boljeg života i bolje budućnosti građana Srbije.

Agenda UN 2030, kako je objasnila, sadrži 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja, a fokusirana je pre svega na aktivnosti smanjenja siromaštva, podizanja životnog standarda građana, unapređenja zdravstvenog i obrazovnog sistema, ali i zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i smanjenja nejednakosti.

Prvi sastanak Fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja u Srbiji održan je u cilju sagledavanja dosadašnjih rezultata i postizanja ciljeva održivog razvoja i predstojećih aktivnosti.

Srbija je Agendu UN 2030 potpisala u celosti na Samitu šefova država i vlada u UN 25. septembra 2015. godine.

Izvor: Vlada Srbije

POSTAVI ODGOVOR