Poslanici danas nastavili načelnu raspravu o 27 tačaka

0
Bolnica VITA Novi Sad

Skupština Srbije nastavila je danas objedinjenu načelnu raspravu o 27 tačaka dnevnog reda sednice.

Skupština razmatra više finansijskih zakona, kao i izbor člana Saveta guvernera NBS, člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, članova Saveta REM, člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kao i dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Na dnevnom redu sednice koja je počela prošlog četvrtka je i potvrđivanje Ugovora o zajmu sa kineskom Export-Import bankom za izgradnju autoputa i to deonice Sučin-Obrenovac, kao i Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“, Pančevo, prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.
Poslanici razmatraju i izmene Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana i Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.
Objedinjena načelna rasprava vodi se i o izmenama zakona o tržištu kapitala, o preuzimanju akcionarskih društava, o javnoj svojini, o akcizama, o porezu na dodatu vrednost, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izmenama Carinskog zakona, kao i Predlogu zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.
Poslanici razmatraju i izmene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i izmene zakona o javnim medijskim servisima i o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.
Na dnevnom redu je i izmena Zakona o uređenju sudova, koju je podneo poslanik SNS Aleksandar Martinović, kao i odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, koju je podneo skupštinski Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Skupština raspravlja i o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i potvrđivanje Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Izvor: Tanjug