Pomoć za još 77 parova za vantelesnu oplodnju

0
Bolnica VITA Novi Sad

U Pokrajinskoj vladi danas su potpisani ugovori o sufinansiranju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje za drugo, treće i svako naredno dete. Pravo na ova sredstva iz pokrajinskog budzeta ostvarilo je 77 parova iz cele Vojvodine.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević je, poželevši uspeh ovim parovima u dobijanju potomstva, rekao da je Pokrajinska vlada za mere pronatalitetne politike obezbedila sredstva u pokrajinskom budzetu u ovoj godini i da će se te mere nastaviti i u narednom periodu.

Milićević je poručio da prelepi trenutak rađanja nije radost samo za roditelje, porodicu u prijatelje, nego i za celo društvo.

„I u Vojvodini, kao i u celoj Srbiji, stopa nataliteta je, nažalost, niža od stope mortaliteta. To je, možda, najnegativniji trend savremenog doba koji nam, ako se ne zaustavi, preti biološkim nestajanjem. Zato je i finansijska podrška biomedicinski potpomognutoj oplodnji važna mera pronatalitetne politike, sa čijom primenom će Pokrajinska vlada nastaviti i u vremenu koje dolazi“, rekao je potpredsednik Đorđe Milićević.

Prema njegovim rečima, kao društvo moramo stvarati i širiti okvir mera za povećanje nataliteta, stvaranjem stabilnog i ekonomski prosperitetnog društva u kojem će biti manje strepnje za budućnost.

„To je društvo u kojem će sigurnih radnih mesta biti više, a egzistencija naših porodica izvesnija. U kojem će ambulante i bolnice biti opremljenije, škole uređenije, okolina u kojoj živimo čistija, a međusobna, pre svega porodična ljubav iskrenija i nesebičnija“, poručio je Milićević i dodao da je to društvo za koje se mi danas borimo.

Izvor: Vlada Vojvodine