Pomoć Unicefa i UNHCR-a za obrazovanje dece migranata u Srbiji

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević, direktor Kancelarije Unicefa u Srbiji Mišel Sen Lo i šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Fridrih Šoder posetili su danas OŠ „Jovan Ristić“ u Borči, u kojoj će ove godine nastavu pohađati i deca migranti.

Resorno ministarstvo ranije je najavilo niz novih projekata i platformi, koji imaju za cilj podršku ranjivim kategorijama migranata, naročito deci.

Đorđević je istakao da sva deca u Srbiji moraju imati isti tretman, bez obzira na versku, nacionalnu pripadnost i socijalni status i dodao da je nesmetano obrazovanje svakog deteta jedno od osnovnih ljudskih prava.

Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vesna Nedeljković ukazala je da je, nakon prošlogodišnjeg učešća ministarstva u projektu „Podrška učenicima izbeglicama/migrantima na teritoriji Republike Srbije“ realizovanim zajedno sa UNICEF-om i drugim partnerima, kojim je 200 učenika izbeglica pohađalo naše škole, ministar propisao Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja.

„Njime je omogućeno da sistemski pripremimo ulazak sve dece izbeglica, njih 645, u sistem osnovnog obrazovanja i vaspitanja koje je zakonom propisano kao obavezno i besplatno.Učenici će pohađati škole na teritoriji 17 opština gde se nalaze kolektivni centri u svim delovima Srbije, a nastavnici u školama gde su raspoređeni već su pohađali obuku za primenu Stručnog uputstva“, rekla je Nedeljković

Direktor UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen Lo rekao je da je obrazovanje dece izbeglica i migranata od suštinskog značaja, jer im pruža stabilnost i osećaj normalnosti.

„ UNICEF blisko sarađuje sa resornim ministarstvima i Komesarijatom za izbeglice i migracije, kako bismo osigurali da ove godine najmanje 700 dece može da ide u škole na lokacijama u kojima postoje prihvatni centri. Obezbeđujemo podizanje kapaciteta u školama – za oko 500 članova školskih timova iz oko 90 škola iz 17 lokalnih samouprava, kao i rančeve i školski pribor za izbegličku i migrantsku decu školskog uzrasta,“ rekao je Fridrih Šoder.

Izvor: Vlada Srbije