Pokrajina dodelila pet miliona dinara za istraživanje u umetnosti

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas rešenja o dodeli sredstava na osnovu javnog konkursa za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom na polju umetnosti. Za realizaciju ovog konkursa, namenjenog registrovanim naučnoistraživačkim institucijama s programima akademskih studija sa teritorije AP Vojvodine, Sekretarijat je izdvojio pet miliona dinara.

Pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević je, ovom prilikom, rekao da je Pokrajinska vlada, po prvi put, prepoznala umetničko-istraživačke projekte. Novčani iznos od pet miliona, kako je dodao, nije toliko u prvom planu, koliko je to vrednosna orijentacija da prepoznajemo pojam istraživačkog u lepom.

„Svi ste vi doprineli u kreiranju jedne politike, zapravo isprovocirali ste da politika bude odgovornija prema onome što radite godinama i decenijama. Verujem da ćemo narednih godina sa više sredstava i u jačoj konkurenciji podržavati istraživačko-umetničko stvaralaštvo“, istakao je prof. dr Milošević obraćajući se nosiocima podržanih projekata.

Finansijsku podršku su dobila četiri likovna, četiri muzički i jedan dramski projekat, kao i projekat iz primenjene umetnosti. Njih je odabrala petočlana komisija, koju su opet u većini činili umetnici. Prioritetne oblasti istraživanja koje su bile predmet konkursa su nauka o primenjenim umetnostima i dizajn, nauka o muzičkoj umetnosti, nauka o likovnim umetnostima, nauka o dramskim umetnostima, audio i vizuelno stvaralaštvo i primenjene oblasti iz naučnog interdisciplinarnog istraživanja u kojima postoji umetnička komponenta, kao što su restauracija i konzervacija.

Dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu Siniša Bokan, fakulteta sa više podržanih projekata, zahvalio se na prepoznavanju potrebe da se umetnost sagledava iz još jednog ugla i da se umetnički angažman oplemeni jednom novom kategorijom.

Izvor: Vlada Vojvodine