Podrška Svetske banke reformskom procesu u Srbiji

0
foto: mduls.gov.rs
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je danas na sastanku sa misijom Svetske banke da se Srbija, kroz usvojene strateške dokumente, obavezala da organizuje efikasnu, ekonomičnu i uslužnu javnu upravu i službe.

Cilj je da javna uprava bude relativno manja, jeftinija i efikasnija i da se time podrži privredni rast. „Usklađujemo je sa potrebama građana i privrede – od usluga na šalterima, prenosa znanja u školama, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture“ rekao je ministar.

Konkretnim aktivnostima, zbog građana Srbije, uspostavlja se službenički sistem koji je pravičan prema svim zaposlenima u javnim službama i zasnovan na zaslugama i kompetencijama.

„Uveren sam da će efekat uspostavljanja sistema vrednovanja rada i nagrađivanja u skladu sa učinkom i angažovanjem biti veća motivisanost zaposlenih i, u konačnom, bolji kvalitet usluga u zdravstvu, školstvu, oblasti kulture, socijalne zaštite… “, rekao je Ružić i dodao da će se zakon o zaposlenima u javninim sližbam uskoro naći pred poslanicima.

Ukupan broj zaposlenih u javnoj upravi na svim nivoima u okvirima koji su utvrđeni zakonom. „Sagledavani su standardi i prioriteti u okviru svakog resora kako ne bismo ugrozili funkcionisanje države i sprovođenje reformi“, rekao je Ružić i objasnio da postoji realna potreba za jačanjem kadrova u zdravstvenoj zaštiti i inspekcijskim službama.

Ministar Ružić je zahvalio na podršci reformama koja Vladi Srbije stiže iz Svetske banke.

Izvor: mduls.gov.rs