Parlamenti AP Vojvodine i Mađarske o produbljivanju saradnje

0
Bolnica VITA Novi Sad

U Parlamentu Mađarske u Budimpešti, održana je zajednička sednica  Odbora za poljoprivredu Skupštine AP Vojvodine i Odbora za poljoprivredu Parlamenta Mađarske. 

Polazeći od dosadašnje dobre regionalne saradnje koju AP Vojvodina ima sa Republikom Mađarskom i važnosti poljoprivrede kao jedne od vodećih privrednih grana dve susedne države, podršku produbljivanju saradnje svojim učešćem na zajedničkoj sednici dali su predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević.

Obraćajući se prisutnima, predsednik Pastor je istakao da Vojvodina neguje bogatu regionalnu saradnju koja se stalno produbljuje i dodao da Mađarska u toj saradnji kao regionalni partner ima istaknutu poziciju.

On je dodao jedan od prioriteta pokrajinske administracije ostvarivanje dobre i bogate regionalne saradnje, te da Mađarska i njene županije imaju istaknutu poziciju u tom procesu.

„Trudimo se da naše odnose gradimo od lokalnog nivoa na dalje. U oblasti poljoprivrede naši interesi za saradnjom posebno su istaknuti u pogledu toga da će se u narednom periodu ubrzati proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i to nam otvara dodatne mogućnosti saradnje“, rekao je predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor.

Na sednici je ocenjeno da u oblasti agrara postoje potencijali za unapređenje  saradnje, te da je potrebno sagledati nove mogućnosti i intenzivirati saradnju u okviru IPA projekata, kao oblastima protivgradne zaštite, unapređenja stočarstva i edukacije poljoprivrednika. Takođe, bilo je reči i o iskustvima Mađarske iz perioda prisutupanja te države Evropskoj uniji, kao i o aktuelnostima u domaćem agraru sa akcentom na prilagođavanje propisa, tržišta i odnosa prema državnom zemljištu i domaćim poljoprivrednicima, a sve u cilju podrške mađarskih partnera, imajući u vidu da Srbiju očekuje intenziviranje pregovora.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, članovi skupštinskog Odbora za poljoprivredu i resorni pokrajinski sekretar mr Vuk Radojević, održali su u Parlamentu Republike Mađarske i bilateralni sastanak sa potpredsednikom tog parlamenta Ištvanom Jakabom. Tom prilikom potvrđena je obostrana spremnost za nastavkom i produbljivanjem dosadašnje dobre saradnje.

Izvor: Brif.rs

 

POSTAVI ODGOVOR