Održane konsultacije o ERP-u sa Nacionalnim konventom

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministarstvo finansija saopštilo je danas da je zajedno sa Narodnom bankom Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike, predstavnicima resornih ministarstava Vlade Srbije i organizacija civilnog društava okupljenih u Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, održalo konsultacije o Programu ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019. godine.

Ministar finansija Dušan Vujović, je, u uvodnom obraćanju, govorio o značaju programa kao i koracima u njegovoj pripremi i implementaciji. ”Programom ekonomskih reformi nastavlja se proces restrukturiranja srpske privrede, pre svega javnog sektora, sa ciljem smanjenja neracionalne potrošnje i povećanja efikasnosti uz bolji kvalitet usluga. Cilj ovog Programa, kao i ostalih procesa evrointegracija je, uspostavljanje platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika“, istakao je ministar.

U skladu sa smernicama Evropske komisije, strukturne reforme u okviru ERP 2017-2019. organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama, tržište energije, transporta i telekomunikacija, sektorski razvoj, poslovni ambijent i smanjenje sive ekonomije, istraživanje i inovacije, podsticanje spoljne trgovine i investicije, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

Izvor: Tanjug