Sednica Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju

0
Bolnica VITA Novi Sad

Na današnjoj sednici Komisije za obeležavanje praznika, jednoglasno je usvojeno pokretanje postupka za podnošenje inicijativa za dodelu Novembarske povelje Novog Sada za 2017. godinu, kao društvenog priznanja za izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti.

Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Skupštine Grada Novog Sada poziva pravna i fizička lica da podnesu obrazložene inicijative za dodelu Novembarske povelje Novog Sada za 2017. godinu. Novembarska povelja Novog Sada, dodeljuje se kao društveno priznanje za izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti. Za navedene rezultate i dostignuća, Novembarska povelja Novog Sada može se dodeliti i preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama.

Izvor: Brif.rs