Savez vozača Novog Sada organizuje edukaciju taksista

0
Bolnica VITA Novi Sad

Savez vozača Novog Sada će u petak, 5.maja, sa početkom u 12 časova u prostorijama Saveza, u ulici Vase Stajića broj 6.III sprat, organizovati pripremnu edukaciju vozača iz oblasti koja se odnosi na poznavanje propisa koji regulišu taksi prevoz i oblast koja se odnosi na poznavanje Grada Novog Sada.

Sve informacije možete dobiti u Savezu vozača Novog Sada Vase Stajića broj 6, na kontakt telefon: 021 6613-674 u vremenu od 9.00 do 15.30 časova kao i na veb portalu www.vozacivojvodine.rs

Izvor: novosadska.tv