Savet za urbanizam usvojio predloge odluka o planskim regulacijama

0
Bolnica VITA Novi Sad

Savet za urbanizam prihvatio je Predlog plana detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem, zatim Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom, kao i Predlog odluke o prenosu prava javne svojine na parceli u javnoj svojini Grada Novog Sada na Republiku Srbiju.

Reč je o parceli u Ulici Maksima Gorkog, a razlog je izgradnja nove zgrade za sve pravosudne organe. Postojeća zgrada ni približno ne zadovoljava potrebe Osnovnog, Višeg, Privrednog i Apelacionog suda kao i Osnovnog, Višeg i Apelacionog tužilaštva, pa je tim povodom sa delegacijom Evropske unije dogovoreno da se iz programa IPA 2017 obezbede sredstva za rešavanje ovog problema.

Izvor: Brif.rs